Casestudy
Een veilige infrastructuur maakt de uitbreiding van een elektriciteitsnetwerk voor groene energie mogelijk.

Het toenemende gebruik van groene energie – zon, wind en water – vormt een uitdaging voor een stabiele stroomvoorziening omdat de weersomstandigheden niet op dezelfde manier kunnen worden gecontroleerd als bij andere energiebronnen. Power 2 Climate Change helpt de stroomvoorziening in het energienet in evenwicht te brengen door stroomreserves uit groene energie te leveren aan Energinet (Deense energie-infrastructuur).

Veiligheid - hoogste prioriteit in het elektriciteitsnet

Power 2 Climate Change (P2CC) biedt Energinet elektriciteitsreserves uit groene energie, die bijdragen tot een stabiele en constante stroomvoorziening in Denemarken. De elektriciteitsreserve wordt geleverd door elektriciteitsverbruikers, voornamelijk bedrijven, die een overschot aan energie hebben en samenwerken met P2CC.

Bij de ontwikkeling van P2CC’s oplossing was veiligheid voor alle betrokken partijen – zowel de leveranciers van het overschot aan elektriciteit als Energinet als ontvanger van de elektriciteitsreserve – van het grootste belang. Voor de bedrijven was het vooral belangrijk dat hun gegevens en interne beveiliging van topkwaliteit waren en dat het bedrijf, als elektriciteitsleverancier in een netwerk met andere elektriciteitsleveranciers, beschermd was tegen cyberaanvallen.

Wireless Logic Nordic kreeg de opdracht een mobiele oplossing te leveren met beveiliging als doorslaggevende factor.

Gesloten versleuteld mobiel netwerk en niet-openbare IP-adressen

SimSecure / IPsec VPN

Carsten Vammen, directeur, Power 2 Climate Change:

“Onze samenwerking met Wireless Logic is gebaseerd op goede, snelle en professionele consultancy”

In nauwe samenwerking met P2CC leverde Wireless Logic Nordic een oplossing met een sterke focus op beveiliging. Een gesloten versleutelde dataverbinding – IPsec VPN – werd opgezet op de geleverde simkaarten, elk met een statisch niet-openbaar IP-adres. De oplossing zorgt voor kritieke infrastructuur, optimale gegevensbeveiliging en voorkomt cyberaanvallen en verkeer van ongewenste partijen. Bovendien zorgt een gesloten netwerk ervoor dat de communicatie tussen P2CC en hun vele aanbieders van stabilisatiediensten volledig vertrouwelijk blijft.

Mogelijkheid tot uitbreiding van het elektriciteitsnet

Met de oplossing van Wireless Logic, die overtollige energieleveranciers zekerheid biedt op het gebied van kritieke infrastructuur, gegevensbeveiliging en cyberaanvallen, kan P2CC zijn netwerk van elektriciteitsleveranciers in duurzame energie verder uitbreiden. Dit draagt bij tot een constante en stabiele levering van elektriciteit aan het Deense elektriciteitsnet.

Tegelijkertijd kunnen grotere Deense elektriciteitsverbruikers die het vermogen hebben om flexibel te zijn, voor stabilisatie zorgen en zo bijdragen tot de instandhouding van een evenwichtige stroomvoorziening in het land.

De elektriciteitsreserves uit groene energie worden geleverd aan Energinet.

P2CC draagt bij aan een stabiel energienetwerk in Denemarken. Met de wens om wat P2CC zelf een “virtuele elektriciteitscentrale” noemt te beheren en te exploiteren, worden elektriciteitsreserves in de vorm van systeemdiensten** ter beschikking gesteld van Energinet.

De levering van elektriciteit aan het elektriciteitsnet moet op een stabiel niveau worden gehouden. Met het toenemende gebruik van hernieuwbare energie is de energievoorziening variabeler geworden omdat de weersomstandigheden niet op dezelfde manier kunnen worden gereguleerd als energie uit elektriciteitscentrales. P2CC’s netwerk van elektriciteitsverbruikers levert een overschot aan groene energie en kan zo bijdragen tot een constant en stabiel elektriciteitsnet in Denemarken.

Wireless Logic

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.    Als u op de hoogte wilt worden gehouden van ons nieuws en branche-updates, vink dan het onderstaande vakje aan:

    Ja, ik wil graag af en toe Wireless Logic nieuwsberichten ontvangen